Автоматизовані та механізовані системи вже давно стали невід’ємною частиною успішних молочних ферм. Вони дозволяють отримати більше молока при менших витратах коштів та праці. Але сучасні підходи принесуть максимальну ефективність лише у випадку розміщення великої кількості тварин в одному приміщенні. Саме тому й набула поширення безприв’язно-боксова система утримання корів, яка й впроваджується на молочних фермах “Кусто Агро”.

Способи утримання худоби

В нашій країні набули поширення два способи утримання корів: прив’язний і безприв’язний. Перша технологія вже відживає своє —  вона не являється ефективною і високопродуктивною.

На молочних фермах однією із найбільш трудомістких операцій завжди було доїння корів. На цю роботу припадало близько 90% від загальних витрат часу. Впровадження безприв’язної технології дозволить суттєво покращити цей показник.

Ця технологія поділяється ще на два підвиди — безприв’язний на глибокій підстилці та безприв’язно-боксовий. Останній і вважається сьогодні найбільш ефективним, бо забезпечує сприятливі умови для індивідуального годування й утримання кожної корови, враховуючи її фізіологічні особливості. Тому сучасні ферми проводять реконструкцію старих корівників або будують нові будівлі полегшеної конструкції. Не виключення й наша компанія.

Переваги, які дає безприв’язно-боксова технологія

При безприв’язно-боксовому способі корівник розділяється центральним кормовим проходом — кормовим столом, а по різні сторони від нього розташовуються бокси для тварин, а також майданчики для кормів, гною та поїлки.  

В середині приміщення розташований технологічний коридор для руху корів до доїльного залу. Особливу увагу необхідно приділити влаштуванню наземного покриття. Підлога не повинна бути слизькою для тварин.

Такий спосіб передбачає утримання тварин в приміщенні протягом всього року. Ефективне використання площі, низька собівартість, незначні витрати праці на одиницю об’єму отриманого молока та зменшення витрат кормів через краще проектування кормового столу — це ті переваги, які призвели до широкого впровадження саме цього способу утримання тварин на молочних фермах.

Важливість правильної організації роботи

При безприв’язно-боксовому утриманні корів важливо механізувати ті роботи, що вимагають значних трудових ресурсів. Перш за все необхідно правильно спроектувати доїльні зали й обладнати їх сучасним оснащенням. Також потрібно встановити відповідне обладнання для транспортування та первинної обробки молока. Ці заходи дозволять правильно організувати роботу і забезпечать фермі максимальну ефективність.

Кількість корів, які розміщуються у секціях визначається з врахуванням розмірів будівлі та продуктивності тварин. Не варто змішувати групи і переводити окремих тварин в інші секції. Натомість, доцільно утримувати групи в незмінному стані хоча б 6-8 місяців під час лактації. Це робиться для того, щоб не викликати додаткові конфлікти між тваринами, бо це негативно позначиться на молочній продуктивності. Також бажано тримати корів першої лактації окремо від основного стада, якщо вони не перебували в ньому раніше.

На 130-200 голів повинно бути обладнано 8-12 доїльних місць. Тривалість доїння — не більше 2 годин. Потрібно враховувати індивідуальні особливості корів, але перебування кожної тварини у доїльному залі не повинна перевищувати 10-15 хвилин. Додатково худобі можна видавати певну частку концентрованих кормів — це сприятиме виникненню позитивного умовного рефлексу при виході з доїльного залу.

Моменти, які потрібно врахувати

Особливу увагу необхідно приділити боксам — це ті місця, де тварини відпочивають. Важливо, щоб при їх проектуванні враховувались розміри тварин. Глибина боксів повинна дозволяти корові вільно лежати, а ширина — повертатися на інший бік. Для побудови боксів може використовуватись деревина, метал, допускається й комбіноване використання матеріалів.

Також потрібне постійне забезпечення кормами, бо при такій системі утримання недостатнє харчування може викликати стреси у тварин, що в свою чергу знизить надої.
Перехід до безприв’язного утримання худоби — справа непроста і вимагає ретельної підготовки. Адже, неправильна реалізація системи може не принести очікуваних результатів, а інколи й призвести до збитків. Але якщо все зробити правильно, то це дозволить знизити трудовитрати на 35-38% і підвищити удій.