Give your website a premium touchup with these free WordPress themes using responsive design, seo friendly designs www.bigtheme.net/wordpress

БЛОГ

ВАКАНСІЇ

 • Структурний підрозділ ТОВ «Кусто Агро Трейдинг»

  Локація: м. Вінниця

  Мета  посади: організація і координація системи обліку господарсько-фінансової діяльності підприємства.

  Основні обов’язки:

  • Впроваджує облікову політику в відповідності до фінансової політики Компанії і законодавства про бухгалтерський облік
  • Контролює відображення всіх господарських операцій на рахунках бухгалтерського обліку
  • Складає фінансову звітність підприємства на основі даних бухгалтерського обліку
  • Здійснює контроль за фінансовим станом, результатами діяльності і рухом грошових коштів підприємства
  • Забезпечує проведення розрахунків, оплату податків і зборів
  • Веде валютні операції і розрахунки з іноземними контрагентами
  • Контролює ведення касових операцій, забезпечує раціональне і ефективне використання ТМЦ
  • Вносить пропозиції по вдосконаленню бізнес-процесів, по автоматизації облікових процесів як в галузі бухгалтерського, так і в галузі податкового обліку в відповідності з діючими нормами законодавчих документів.

  Необхідний рівень освіти та досвід:

  • Повна вища освіта в галузі бухгалтерського обліку або економічна з поглибленим вивченням бухгалтерського обліку
  • ОБОВ’ЯЗКОВИЙ досвід роботи в галузі бухгалтерського обліку і звітності в трейдингу, бажано в аграрній сфері
  • Досвід роботи на посаді головного бухгалтера або заступника від 3-х років
  • Досвід роботи з перевіряючими органами, контроль порядку ведення бухгалтерського обліку господарсько-фінансової діяльності на всіх ділянках.

  Необхідні практичні навички та вміння:

  • Знання податкового, бухгалтерського і управлінського обліку, трудового законодавства
  • Знання і досвід ведення валютних операцій, досвід роботи з іноземними контрагентами
  • Навики роботи с програмами MS Office і 1С 8.2 Клієнт-банк, Інтернет-банкінг, електрона звітність
  • Вільне володіння українською та російською мовами
  • Відповідальність та організованість, високі аналітичні здібності і комунікативні навики, стресостійкість
  • Вміння самостійно визначати пріоритети своїх дій і справлятися з великими обсягами інформації.
  Відправити резюме
 • ТОВ «Елеваторна компанія «Кусто Агро»

  Локація: м. Вінниця

  Мета посади: забезпечення безперебійної роботи обладнання зерносушильних комплексів, організація та контроль роботи механічних служб структурних підрозділів, забезпечення дотримання правил та норм з техніки безпеки та охорони праці на підприємстві.

  Основні обов’язки:

  • Вводить в експлуатацію зерносушильний комплекс (бере участь в отриманні всіх дозвільних документів, стежить за готовністю обладнання до експлуатації, контролює процес налагодження і пуску механізмів);
  • Забезпечує своєчасну підготовку всієї необхідної інформації для виготовлення  технічної документації (креслень, специфікацій, технічних умов, технологічних карт);
  • Забезпечує постійну безперебійну експлуатацію наявного обладнання;
  • Організовує планові, профілактичні огляди і ремонтні роботи;
  • Забезпечує підвищення рівня технічної підготовки виробництва, його ефективності, оптимізацію матеріальних, фінансових і трудових витрат для забезпечення технічних процесів;
  • Контролює роботу всіх механічних служб структурних підрозділів (інженерів, ремонтників та працівників, зайнятих обслуговуванням залізничного відвантаження);
  • Здійснює контроль за роботою головних інженерів, старших майстрів, майстрів,  машиністів автомобілерозвантажувача та вагарів структурних підрозділів;
  • Забезпечує підготовку робочого персоналу, організовує і проводить інструктажі з охорони праці та техніки безпеки;
  • Організує роботи  та заходи щодо підвищення рівня техніки безпеки на елеваторах, та контролює їх виконання.

  Необхідний рівень освіти та досвід:

  • Повна вища технічна освіта (спеціаліст, магістр), бажано за напрямком «Механізація сільського господарства»;
  • Досвід роботи за інженерними професіями керівників середньої ланки не менше 3 років. Досвід роботи із зерносушильними комплексами (елеваторами);
  • Бажано також післядипломна освіта в галузі управління.

  Необхідні практичні навички та вміння:

  • Знання технологічної схеми елеватора, будови і роботи його устаткуванн;
  • Знання схем електро-, водо-, газопостачання та пожежогасіння;
  • Знання технологічного процесу прийому, переробки, зберігання та відвантаження зерна, а також порядку взаємодії служб на елеваторі, які забезпечують дані процеси;
  • Знання законів, постанов та указів, розпоряджень та інших нормативно-правових актів і документів держорганів, що регламентують діяльність підприємства;
  • Знання законів, постанов та указів, розпоряджень та інших нормативно-правових актів і документів держорганів, що регламентують техніку безпеки виробничих підприємств;
  • Навички управління і навчання персоналу;
  • Знання загальних відомостей про зернові культури та якість зерна;
  • Знання порядку укладання і виконання господарських договорів;
  • Знання основ планування та складання бюджетів, управлінського обліку;
  • Навички роботи з ПК на рівні користувача;
  • Вільне володіння українською та російською мовами;
  • Відповідальність та організованість, вміння виконувати декілька завдань одночасно;
  • Орієнтація на результат та клієнтоорієнтованість.
  Відправити резюме