“Кусто Агро” розвиває на своїх полях органічне землеробство, щороку збільшуючи посівні площі та різноманіття таких культур. В матеріалі ми розповімо, чому саме вирішили цим займатись.

В Європі органічні продукти популярні й мають попит серед споживачів, попри те, що вони коштують дорожче. Це вигідний бізнес, бо світовий ринок органіки щороку зростає на 10-15%.  Але щоб продавати ці продукти закордон, необхідно пройти відповідну сертифікацію. Окрім вигоди, органічне землеробство має ще ряд переваг — ми виділили 5 основних.

Користь для організму людини

Органічні культури не обробляються хімічними засобами, тому й не мають у своєму складні небезпечних для організму речовин. Також спеціальні методики вирощування дозволяють зберегти максимальну кількість необхідних людині вітамінів та мінералів. Наприклад, “Кусто Агро” на ділянках, призначених для органічного виробництва не використовує ЗЗР і збагачує ґрунт лише добривами біологічного походження. Це одна із головних причин, чому ці продукти мають такий попит.

Органічні продукти — безпечні для дітей

Кількість алергіків серед дітей с кожним роком зростає. Не в останню чергу на виникнення такої ситуації вплинули несприятливі екологічні фактори. В повітрі багато шкідливих домішок, питна вода також не завжди якісна, а до цього ще й додаються харчові продукти, що можуть містити залишки нітратів та пестицидів. Органічне землеробство дозволяє вирощувати культури без таких “сюрпризів” в своєму складі.

Органічне землеробство зберігає природне середовище

Окрім користі для організму людини, вирощування таких продуктів має набагато менше негативних наслідків для навколишнього середовища. Традиційне сільське господарство чинить серйозний вплив на землю. Синтетичні добрива та пестициди накопичуються в ґрунтовому шарі та мігрують, забруднюючи й підземні води. В органічному землеробстві використання таких підходів не прийнятне. Ми використовуємо лише органічні добрива — гній ВРХ. Це дозволило досягти підвищення врожайності без хімічного навантаження на ґрунт. Урожай кукурудзи на наших полях зріс до 13 т/га.  

Поля не виснажуються

Раніше в Україні було поширене екстенсивне сільське господарство. Головним було зібрати врожай тут і сьогодні, а що буде із землею далі нікого не цікавило. В результаті — землі виснажені й потребують відновлення. Важлива відмінність органічного землеробства від традиційного полягає в тому, що воно формує і стабілізує ґрунти.

Збереження природних зон та біорізноманіття

Органічне землеробство передбачає активне застосування сівозмін, а також культивування рідкісних видів культур. Це підтримує біорізноманіття і створює здоровий генофонд, що стає основою для адаптації нових сортів та видів. Також виникають сприятливі умови для залучення корисних для органічної системи організмів, таких як запилювачі й фаги.

Вирощування екологічно чистих культур вимагає значних часових та ресурсних затрат. Таке виробництво дорожче і має більше ризиків: урожай можуть вразити хвороби та ін. Але “Кусто Агро” дбає про землю, на якій працює і про споживачів своєї продукції, тому й розвиває цей напрям. Планується розширення виробництва органіки до 10% усіх посівів і залучення нових культур, таких як горох та овес.